Zoharan Traverten

Yirmişer yıllarını madencilik sektörüne vermiş olan iki maden mühendisi tarafından kurulmuştur. Her ikiside Anadolu Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünü 1996 yılında bitirmiştir. Mezun olduktan kısa bir süre sonra başlamış oldukları çalışma hayatlarında, Traveten, Mermer ve Granit gibi doğal taşların imalatından tutun da nihai tüketicinin kullanacağı ürünleri içeren üretim safhalarının hemen her aşamasında görev aldılar. Gerek özel sektörde gerekse kendi firmalarında elde ettikleri yirmi yıllık tecrubelerini yeni firmaları olan Zoharan Traverten ' de bir araya getirmeye karar verdiler

Zoharan Traverten, sadece traverten değil aynı zamanda peyzaj çalışmalarında da çok sık karşılaştığımız doğal dekoratif taşlarında birlikte yer alacağı bir işletme ortaya çıkarabilmektir. Bu amaçla traverten ve doğal taşların pazarlanması olduğu kadar aynı zamanda da bu malzemelerin, gerek inşaat sektöründe gerekse çevre düzenlemerinde faaliyet gösterebilecek uygulayı-yüklenici bir firma olarak Zoharan Traverten'in görev almasını sağlamaktır. Bunu yaparken geçmiş yıllardaki tecrubelerimizin, değerli iş ortaklarımızın ve müşterilermizin verdiği tavsiyelerin bize yol göstereceği konusuna olan inancımız tamdır.

Zoharan Traverten olarak bir diğer amacımız, müşterilerimizden gelen talepleri dikkate aldığımızda, daha geniş ürün çeşidine sahip bir firma olmamız gerekliliği oldu. Hem fazla ürün çeşidine sahip olmak hemde pazardaki rekabet gücümüzü arttıracak olan fiyat avantajını elimizde bulundurmak bir diğer özelliğimizdir. Uzun yıllardır yanımızda olan, gerek ürün çeşidi bakımından gerekse fiyat avantajı yüzünden bize her zaman destek olmuş olan Madenci Dostlarımızın Zoharan Traverten'e yine aynı desteklerini vereceklerine eminiz.